Korcula larus agencija – opći uvjeti pružanja usluga smještaja

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA

1.UVODNA NAPOMENA

Turistička agencija “Korcula Larus”, Prižba 38, 20271 Blato, naziv obrta: Andreis Web, obrt za turizam, OIB: 97755907282, ID: HR-B-20-97740039 (u daljnjem tekstu: Agencija), jamči za istinitost slikovnih zapisa i podataka vezanih uz karakteristike smještajnih jedinica iz svoje agencijske ponude, a koje su dostupne na internetskim stranicama www.korcula-larus.com, kao i za istinitost uvjeta pod kojima se nude.
Agencija se obvezuje osigurati gostu smještaj u zakupljenim kapacitetima u rezerviranom terminu, osim u slučaju iznimnih okolnosti uzrokovanih višom silom (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije mjerodavnih vlasti i sl.).
Zakupom jedne ili više smještajnih jedinica iz agencijske ponude gost zasniva ugovorni odnos s Agencijom te time potvrđuje da je suglasan s ovim Općim uvjetima pružanja usluga smještaja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti). Sve što je u agencijskoj ponudi objavljeno pravna je obveza kako za gosta, tako i za Agenciju. Ovi Opći uvjeti temelj su za rješavanje eventualnih sporova između gosta i Agencije te se stoga gost upućuje da ih prije uplate depozita obvezno pozorno pročita.

2. SADRŽAJ PONUDE

Agencija pruža usluge privatnog smještaja.
Svaki objekt sastoji se od naziva objekta i brojčane oznake ili naziva smještajnih jedinica unutar objekta.
Brojevi pored opisa kapaciteta označavaju kapacitet smještajne jedinice, odnosno raspored ležaja. Lijevi broj označava osnovne ležajeve, a desni broj pomoćne.
Pomoćni ležajevi u smještajnim jedinicama iz agencijske ponude najčešće su klasični ležajevi, kaučevi na razvlačenje ili poljski ležajevi. Pomoćni ležajevi najčešće se nalaze u kuhinji, blagovaonici ili dnevnom boravku, a mogu se nalaziti i u spavaćim sobama.
U određenim smještajnim jedinicama je moguće smjestiti jedno ili više djece do 12 godina iznad oglašenog kapaciteta. Usluga je dostupna u jedinicama koje nude mogućnost smještaja u dječjim krevetima (kreveti s dužinom ili širinom manjom od standardizirane).
U kuhinji smještajne jedinice ne mora biti na raspolaganju topla voda.

3. POSTAVLJANJE UPITA

Upiti se postavljaju e-mailom (info@korcula-larus.com) ili popunjavanjem formulara za kontakt na internetskim stranicama smještajnih jedinica iz agencijske ponude. Svaki upit treba jasno sadržavati temeljne kriterije na osnovi kojih će se kreira ponuda (minimalno termin, broj osoba kao i svi posebni zahtjevi gosta). Ako je potrebno, gost može i telefonski kontaktirati Agenciju, ali konačni upit mora biti postavljen u pisanoj formi.
Nakon što gost definira željenu uslugu, agencija provjerava raspoloživost te pita gosta želi li rezervirati. Kad gost potvrdi, agencija šalje ponudu za rezervaciju i otvara s Iznajmljivačem opciju za rezervaciju smještaja. Agencija ne odgovara za raspoloživost usluga potvrđenih u odgovoru na prvotni upit, već samo za vrijeme trajanja opcije.

4. SLANJE PONUDE ZA REZERVACIJU

U ponudi za rezervaciju nalaze se osnovni podatci o rezervaciji, bankovni račun za uplatu depozita, rok do kojeg je potrebno uplatiti, kućni red te uputa gostu da je uplatom depozita suglasan na Ove opće uvjete. Uplatom depozita gost izražava suglasnost da je pročitao ove Opće uvjete te kućni red te da je na iste pristao. Rok za uplatu depozita ujedno predstavlja i rok trajanja opcije za rezervaciju koju Agencija daje iznajmljivaču.

5. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Gost osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci gosta potrebni su u procesu realizacije tražene usluge, a koristit će se i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da osobne podatke gosta neće iznijeti iz tvrtke ili ih dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Gost daje odobrenje da se samo njegova email adresa može koristiti u svrhu marketinških akcija Agencije.

6. UPLATE

Uplata rezervacije izvršava se bankovnom doznakom.
Kako bi konačno potvrdio ponudu za rezervacijom, gost uplaćuje depozit u skladu s ispostavljenom ponudom za rezervaciju.
Preostali iznos do ukupne vrijednosti rezervacije gost uplaćuje na dan dolaska, u gotovini, izravno davatelju usluge.
O iznosu depozita te načinu uplate ostatka iznosa gost će biti upoznat prilikom slanja ponude za rezervaciju.
Gost je obavezan odmah po izvršenoj uplati proslijediti Agenciji primjerak bankovne doznake.
Agencija ne odgovara za raspoloživost usluga potvrđenih nakon isteka opcije dodijeljene za potvrdu rezervacije.
Uplatom rezervacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za Agenciju. U posebnim slučajevima dinamika plaćanja može biti drukčije organizirana, uz suglasnost Iznajmljivača i gosta.

7. SADRŽAJ I CIJENA ZAKUPLJENIH USLUGA

Cijene objavljene na stranicama Agencije variraju od objekta do objekta koji su u agencijskoj ponudi te ne moraju biti uvijek biti istaknute uz svaku smještajnu jedinicu. Cijene smještajnih jedinica objavljene su u eurima (€), ako su navedene uz objekt. Navedene cijene privatnog smještaja uključuju: dnevni najam smještajnih jedinica, posteljinu, opremljenu kuhinju s potrebnim posuđem i priborom (osim ako se unajmljuje soba bez uporabe kuhinje), utrošak vode, struje i plina.
Dodatne su usluge korištenje klima uređaja, dovođenje kućnog ljubimca, korištenje perilice za rublje, vez za čamac i sl.) i njihova cijena se definira zasebno te će cijena biti navedena gostu u ponudi za rezervaciju. Ako Agencija raspolaže cjenikom dodatnih usluga, objavljuje ga na internetskim stranicama. Većinu dodatnih usluga gost plaća izravno davatelju usluga, dok neke plaća pri potvrdi rezervacije.
S obzirom na to da o nekim dodatnim uslugama ovisi i raspoloživost željenog smještaja (npr. dovođenje kućnog ljubimca, korištenje dodatnog ležaja…) te s obzirom na to da sve dodatne usluge (npr. čamac, vez za čamac, korištenje interneta…) ne moraju uvijek biti raspoložive, gost je obvezan sve željene dodatne usluge prijaviti za vrijeme postavljanja upita.
U nekim slučajevima gost će prije početka korištenja zakupljenog smještaja morati izravno davatelju usluge uplatiti sigurnosni depozit u gotovini. Sigurnosni depozit služi kao jamstvo davatelju usluge da gost u zakupljenom smještaju neće počiniti štetu. Na dan odlaska, gostu će depozit biti vraćen u cijelosti, ali tek nakon što davatelj usluge prethodno utvrdi da je gost zakupljeni smještaj predao u stanju u kojem ga je i preuzeo.
O svim obveznim nadoplatama, točnom iznosu nadoplata željenih usluga i eventualnog sigurnosnog depozita, kao i o načinu njihove uplate, gost će biti obaviješten najkasnije prilikom slanja ponude za rezervaciju.
Agencija zadržava pravo promjene cijena objavljenih na internetskim stranicama Agencije do trenutka slanja predračuna gostu. Slanjem predračuna Agencija jamči gostu da je rezervirani smještaj raspoloživ po cijeni obračunatoj u predračunu.
U slučaju da davatelj usluge, odnosno Agencija, snizi cijenu smještajne jedinice nakon što je gost potvrdio rezervaciju, gost nema pravo na novu, nižu cijenu.
Gost je obavezan provjeriti je li Agencija u predračunu obračunala sve popuste i refundacije. Zahtjev za obračunom popusta i/ili refundacija nakon potvrde rezervacije smatra se promjenom parametara rezervacije.
Na usluge objavljene u last minute ponudi ne primjenjuju se nikakvi dodatni popusti.

8. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad te uvidom Agencije u stvarno stanje smještaja prilikom obrade objekta.
Standardi smještaja, prehrane i drugih usluga pojedinih mjesta i zemalja različiti su i nisu usporedivi. Informacije koje gost dobije u izravnom kontaktu s osobljem Agencije ne obvezuju Agenciju u većoj mjeri od informacija objavljenih na internetskim stranicama Agencije.
Agencija jamči da će davatelj usluga u svakoj smještajnoj jedinici, sukladno broju osoba za koju je namijenjena, osigurati odgovarajuće posuđe u kuhinji i pribor za jelo. Svaki gost treba biti primljen u čistu i urednu smještajnu jedinicu te će svakoga gosta dočekati čiste plahte. Davatelj usluga nije obvezan osigurati gostu ručnike.
Na dan dolaska gosti dolaze u smještajnu jedinicu poslije 14.00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju prije 10.00 sati. Navedeno pravilo služi izbjegavanju susretanja gostiju iste smještajne jedinice u slučajevima kada se preklapaju datumi odlaska starih i dolaska novih gostiju. Davatelj usluge u roku 4 sata dovodi smještajnu jedinicu u stanje prikladno za doček novih gostiju.
Ključ zakupljene smještajne jedinice davatelj usluga predaje gostima u samom objektu ili na adresi za check-in navedenoj u vaučeru ako se ona razlikuje od adrese objekta.

9. PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ

Agencija može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati zakupljene smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti vezane isključivo uz zakupljeni smještaj, koje se ne mogu izbjeći ni otkloniti (npr. sanitarni poremećaji i sl.), a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa, bile bi opravdani razlog Agenciji da ponudu ne objavi te da ne prima prijave i potvrde zakupa tih smještajnih jedinica.
Ako je Agencija u mogućnosti gostu ponuditi alternativni smještaj, promjena rezerviranog smještaja može se obaviti samo uz pristanak gosta. Ako je zamjenski smještaj jeftiniji od otkazanog, Agencija se obvezuje razliku u cijenu vratiti gostu o trošku Agencije. Ako je zamjenski smještaj skuplji od otkazanog, Agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni.
Agencija je dužna sve goste koji su uplatom depozita potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili o otkazu odmah nakon nastupanja izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja o trošku Agencije vratiti im uplaćeni iznos rezervacije. U slučaju povrata uplaćenog iznosa gost nema pravo potraživati naknadu bilo kakvih dodatnih troškova vezanih uz njegovu rezervaciju.
Ova odredba primjenjuje se samo pod uvjetom da nastale izvanredne okolnosti nisu prouzročene višom silom te da su vezane isključivo uz rezervirani smještaj. U slučaju promjena ili otkaza rezerviranog smještaja uzrokovanih višom silom primjenjuju se odredbe čl.15. Općih uvjeta.

10. PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ

Gost može promijeniti već definiranu rezervaciju samo ako se davatelj usluga s tim slaže, a to može uključivati: promjenu nositelja rezervacije, termina rezervacije, broja osoba, starosne dobi osoba, vrste rezerviranih osnovnih ili dodatnih usluga te dinamike plaćanja. Zahtjev za izmjenom rezervacije podnosi se pisanim putem (e-mailom ili poštom).
Promjena parametara nakon početka korištenja zakupljene usluge nije moguća.
Ako je jedan od promijenjenih parametara rezervacije termin, termin nove rezervacije mora biti u istoj sezoni kao originalni termin, u suprotnome se tražena promjena smatra otkazom rezervacije uz obračun otkaznih troškova.
Ako davatelj usluga ne pristaje na dogovor o eventualnoj promjeni parametara rezervacije, odnosno na prijenos uplaćenog depozita na novi obračun, tražena promjena se smatra otkazom rezervacije uz obračun otkaznih troškova.
Želi li gost otkazati rezervirani smještaj, mora to učiniti pisanim putem (e-mailom ili poštom).
Datum kad je Agencija zaprimila pisanu obavijest o otkazu osnova je za obračun otkaznih troškova, i to na sljedeći način:
 Za otkaz rezervacije prije početka korištenja zakupljene usluge, 35% od ukupne cijene
 Ako se gost ne pojavi na odredištu ili nakon početka korištenja neopravdano otkaže zakupljene usluge, gost nema pravo naknadnog potraživanja uplaćenog iznosa (uključujući iznos koji je gost platio direktno davatelju usluga).
Ako gost u rezervirani smještaj ne dođe do 23.00 sata na dan početka korištenja zakupljene usluge, a o razlozima svojeg eventualnog kašnjenja nije obavijestio ni Agenciju ni davatelja usluge, rezervacija će se smatrati otkazanom na dan dolaska. U slučaju da je davatelj usluga u međuvremenu primio druge goste, gost nema pravo na prigovor te gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa.
Ako gost pri otkazu rezervacije zakupljenih smještajnih kapaciteta pronađe novoga korisnika iste rezervacije, Agencija zaračunava samo troškove nastale promjenom parametara rezervacije.
Zamjena rezervirane smještajne jedinice drugom (različitog vlasnika) smatra se otkazom rezervirane smještajne jedinice. U tom slučaju gostu se također naplaćuju otkazni troškovi po navedenoj skali, dok će eventualna razlika biti priznata gostu za novu rezervaciju.
Ako se rezervacija otkaže zbog smrti ili ozbiljne bolesti gosta (nositelja rezervacije) ili člana njegove uže obitelji, bez obzira na datum otkaza rezervacije, Agencija neće zaračunati otkazne troškove ako gost proslijedi Agenciji smrtni list ili potrebnu medicinsku dokumentaciju te eventualnu potvrdu o srodstvu preminule osobe s nositeljem rezervacije, odnosno članom grupe. Ova će se odredba primijeniti u slučaju smrti bilo kojeg člana grupe ili smrti člana njegove uže obitelji (bračni partneri, braća, sestre, roditelji i djeca), ali uz uvjet da je Agencija raspolagala podatkom da je ta osoba bila prijavljena kao član grupe. Ukoliko Agencija ne bi zaprimila smrtni list te eventualnu potvrdu o srodstvu preminule osobe s nositeljem rezervacije, odnosno članom grupe, Agencija zaračunava troškove od 35% od ukupne cijene.
Agencija uručuje gostu obračun otkaznih troškova pisanim putem. Povrat iznosa na koji gost ima pravo izvršiti će se u roku 5 radnih dana od utvrđenja točnog iznosa za povrat novca, pod uvjetom da Agencija raspolaže podatcima potrebnim za izvršenje povrata novca gostu.

11. OBVEZE AGENCIJE

Agencija je dužna brinuti se o provedbi usluga, kao i o izboru davatelja usluga, te brinuti se o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu.
Agencija je dužna osigurati da se gostu pruže sve zakupljene usluge te stoga odgovara gostu zbog eventualnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga.

12. OBVEZE GOSTA

Gost je obvezan:

posjedovati valjane putne isprave za sve osobe (uključujući putne isprave za djecu i obvezne dokumente za kućne ljubimce). Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi gost;
 pridržavati se carinskih i deviznih propisa Republike Hrvatske, kao i država kroz koje prolazi tijekom putovanja;
 provjeriti je li mu za ulazak u Republiku Hrvatsku ili u tranzitne zemlje potrebna viza. Agencija ne pruža usluge ishodovanja vize te zadržava pravo obračunati otkazne troškove sukladno članku 10. u slučaju da gostu ne budu izdani potrebni dokumenti za ulazak u Republiku Hrvatsku;
 prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu, davatelju usluga predočiti vaučer s točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje mu moraju biti pružene;
 na dan dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu davatelju usluga podmiriti nepodmireni dio rezervacije te podmiriti trošak dodatnih usluga (ako ih koristi) i uplatiti sigurnosni depozit (ako je naveden na vaučeru) ako to nije obavio prije;
 doći u smještajnu jedinicu u točnom broju i s točnom strukturom osoba koju je najavio Agenciji. Ako u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba ili drukčija struktura osoba nego što je naznačeno na vaučeru, davatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim gostima ili tražiti nadoplatu za njih;
 najaviti dolazak s kućnim ljubimcem kako bi davatelj usluga prethodno dao svoj izričit pristanak. Davatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu gostu ako on inzistira na tome da se zakupljenim smještajem koristi i nenajavljeni kućni ljubimac;
 obavijestiti Agenciju o svim bitnim činjenicama koje mogu utjecati na njegov boravak u rezerviranoj smještajnoj jedinici (npr. alergije i bolesti gosta, invalidnost gosta, dolazak automobilom nestandardne veličine, potreba za krevetom nestandardne dužine i sl.)
 pridržavati se Kućnog reda u zakupljenoj smještajnoj jedinici te surađivati s davateljem usluga u dobroj namjeri. Ako smještajna jedinica raspolaže s bazenom, gost se također obavezuje pridržavati pravila za korištenje bazena koje je Iznajmljivač propisao. Iznajmljivač je obavezan redovno održavati bazen, no svi dodatni zahtjevi gosta vezano za održavanje bazena (poput dodatne zamjene vode) bit će na trošak gosta.
U slučaju nepridržavanja ovih obveza, gostu može biti uskraćen rezervirani smještaj bez prava na povrat uplaćenog iznosa i bez prava na naknadu štete.

13. PRTLJAGA

Prtljagu prevozi gost osobno na vlastiti rizik, te se stoga preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.
Agencija nije odgovorna za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage u smještajnoj jedinici. Prijavu za oštećenu, izgubljenu ili ukradenu prtljagu gost upućuje davatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

14. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Gost ima pravo prigovora samo zbog pogrešno objavljenih fotografija, odnosno netočno prikazanih podataka vezanih uz zakupljenu smještajnu jedinicu, osim u slučaju kada je zatečeno stanje na korist gosta. Dodatno, gost ima pravo prigovora na nečistu, neurednu i/ili neodržavanu smještajnu jedinicu te neprimjereno ponašanje davatelja usluga.
Agencija ne odgovara za neizvršene usluge koje gost nije rezervirao prije dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu.
Agencija ne odgovara za rad trgovina i restorana u blizini objekta. Informacije o njihovoj udaljenosti od objekta su orijentacijske naravi te ne mogu biti predmet prigovora.
Gost se odriče prava prigovora na sve činjenice koje su navedene na internetskoj stranici Agencije, a koje on nije prethodno uočio, kao i na sve činjenice na koje su ga prethodno upozorili djelatnici Agencije.
Gost se odriče prava prigovora po bilo kojoj drugoj osnovi, a posebice prava prigovora na eventualne nepovoljne klimatske uvjete, konfiguraciju plaže, čistoću plaže, čistoću i opskrbljenost destinacije, čistoću i temperaturu mora te na sve slične situacije i događaje koji mogu izazvati nezadovoljstvo gosta, a ne odnose se izravno na kvalitetu rezervirane smještajne jedinice (npr. lokalni problemi s opskrbom vode, problemi s kanalizacijom, prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).
Prigovor se može podnijeti samo na dan dolaska gosta. Iznimno, ako problem nije mogao biti uočen na dan dolaska ili je nastao za vrijeme boravka, gost može podnijeti prigovor i kasnije, a odmah nakon što utvrdi postojanje problema. Svi prigovori koji budu podneseni izvan ugovorenog roka bit će odbačeni kao neosnovani.
Prigovor se podnosi telefonski, e-mailom ili SMS-om. Prigovor nije moguće podnijeti porukom na telefonskoj sekretarici.
Agencija je u mogućnosti zaprimiti prigovor gosta svakim danom od 8 do 23 sata. Ako gost nije u mogućnosti podnijeti prigovor e-mailom, SMS-om i nema vlastiti mobilni uređaj, upućuje se da kontaktira s Agencijom preko telefona davatelja usluga. Ako bi trenutačno ulazna telefonska linije Agencije bila zauzeta ili se nitko ne bi javljao na telefon, gost se upućuje da ponovi telefonski poziv, jer se prigovori zaprimljeni izvan dogovorenog roka neće uzeti u razmatranje.
Agencija pohranjuje audiozapis zaprimljenog prigovora, kao i audiozapis svake daljnje komunikacije između gosta i Agencije koja će biti vođena radi rješavanja prigovora. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta gost potvrđuje da je upoznat s tim da se audiozapis svakog telefonskog razgovora s Agencijom pohranjuje te da je suglasan da audiozapisi posluže kao dokazni materijali u eventualnom sudskom procesu.
Agencija se obvezuje da će odmah nakon zaprimanja prigovora početi prioritetno raditi na njegovu rješavanju. Nakon što provjeri sve okolnosti (ponajprije kontaktira davatelja usluga) Agencija se obvezuje očitovati se o njegovoj opravdanosti. Ako se Agencija ne očituje, gost stječe pravo napustiti reklamirani smještaj, a Agencija se obvezuje vratiti mu uplaćeni iznos o svojem trošku.
Ako Agencija prigovor ocijeni osnovanim, nastojat će otkloniti uzrok prigovora. Vrijeme od 23.00 sata do 8.00 sati ne uračunava se u razdoblje otklanjanja uzroka prigovora. Gost je obvezan surađivati s Agencijom kao i s davateljem usluga u dobroj namjeri kako bi se otklonili uzroci prigovora.
Svaki osnovani prigovor rezultira otklanjanjem reklamiranih nedostataka ili smanjenjem cijene rezervirane usluge. Prihvaćanje popusta se smatra otklanjanjem reklamiranih nedostataka. Ako se opravdani uzroci nezadovoljstva ne mogu otkloniti, Agencija se obvezuje pronaći gostu zamjenski smještaj. Ako davatelj usluga nije u mogućnosti otkloniti reklamirane nedostatke, a Agencija nije u mogućnosti ponuditi zamjenski smještaj, Agencija će o svojem trošku izvršiti povrat uplaćenog iznosa.
Najviša isplaćena naknada po prigovoru može biti samo do visine uplaćenog iznosa. Ako gost podnese prigovor nakon početka korištenja rezerviranih usluga, najviša isplaćena naknada može biti samo do visine neiskorištenog dijela usluga.
Gost se unaprijed odriče traženja bilo kakve vezane materijalne ili nematerijalne štete (npr. bankovni troškovi slanja novca, troškovi telefona, dodatni troškovi goriva, gubitak vremena, prekomjerni stres, duševne boli…).
Mjerilo usporedivosti osnovnog i zamjenskog smještaja jesu lokacija i cijena oglašena na internetskim stranicama Agencije. Ako Agencija gostu ponudi zamjenski smještaj niže cijene od zakupljenog, gost ima pravo na povrat razlike u cijeni. Ako Agencija gostu ponudi zamjenski smještaj više cijene od zakupljenog, razliku u cijeni snosi Agencija.
Ako gost ne prihvati zamjenski smještaj usporediv s reklamiranim (odgovarajuća lokacija i cijena), Agencija neće uvažiti naknadnu reklamaciju gosta. Prihvaćanjem zamjenskog smještaja gost se odriče prava na povrat uplaćenog iznosa za reklamirani smještaj.
Ako Agencija ne ukloni reklamirane nedostatke ili gostu ne ponudi zamjenski smještaj, gost stječe pravo napustiti reklamirani smještaj, a Agencija se obvezuje vratiti mu uplaćeni iznos o svojem trošku.
Ako Agencija prigovor ocijeni neosnovanim, neće djelovati na otklanjanju uzroka prigovora. Gost je u mogućnosti prihvatiti takvu odluku te u skladu s unaprijed dogovorenim uvjetima boraviti u zakupljenom smještaju ili zatražiti od Agencije da mu ponudi zamjenski smještaj, koji je obvezan platiti u punom iznosu novom davatelju usluga.
Ako Agencija na licu mjesta nije u mogućnosti odlučiti o opravdanosti reklamacije, Agencija je dužna ponuditi gostu zamjenski smještaj. Gost je obavezan u cijelosti platiti novom davatelju usluga obračunatu cijenu zamjenskog smještaja.
Ako gost ne prihvati odluku Agencije te odluči naknadno potraživati uplaćeni novac, ne smije boraviti u reklamiranom smještaju. Odlukom o boravku u zakupljenom smještaju gost se unaprijed odriče mogućnosti potraživanja povrata uplaćenog iznosa.
Ako gost na samome mjestu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem te napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da Agenciji ne pruži šansu da riješi uzrok njegova nezadovoljstva ili da mu eventualno pronađe zamjenski smještaj, ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za naknadu štete, bez obzira na činjenicu jesu li njegovi razlozi bili opravdani ili ne.
Najkasnije u roku od sedam dana nakon isteka termina reklamirane usluge gost se obvezuje uložiti prigovor pisanim putem (e-mailom ili poštom). Agencija je dužna bez odgađanja pisanim putem potvrditi gostu primitak njegovog prigovora. Prigovor zaprimljen izvan dogovorenog roka, te s nepotpunom dokumentacijom (fotografije, podatci iz drugih vjerodostojnih izvora…) neće biti uzet u razmatranje.
Agencija je dužna donijeti pisano rješenje na uredno podnesen prigovor u roku od sedam dana nakon njegova primitka. Agencija može odgoditi rok rješavanja prigovora zbog prikupljanja informacija i provjera navoda prigovora kod davatelja usluga najviše za dodatnih 14 dana.
Dok Agencija ne donese rješenje, gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila. Ako bi gost postupio protivno ovoj odredbi, zbog povrede procedure, a bez obzira na utemeljenost navoda, Agencija ima pravo tražiti naknadu štete koju bi joj takav postupak gosta nanio.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom na teritoriju zemlje gosta ili teritoriju zemlje gdje bi usluga trebala biti izvršena (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode, intervencije mjerodavnih vlasti i sl.) koja ima za posljedicu nemogućnost gosta da provede odmor u rezerviranoj smještajnoj jedinici. U tim slučajevima uplaćeni depozit se ne vraća gostu, niti ga je moguće priznati kao uplaćeni depozit za zamjenski smještaj koji bi gost eventualno želio rezervirati u drugoj destinaciji ili u drugom terminu, već se primjenjuju odredbe o otkazu rezervacije (sukladno članku 10 Općih uvjeta).

16. MJERODAVNOST SUDA

Svaki eventualni spor stranke će pokušati riješiti sporazumno. U slučaju da stranke ne uspiju riješiti spor, suglasne su da će spor rješavati za to mjerodavan sud u Dubrovniku, stalna služba u Korčuli.
Na sve što nije posebno određeno ovim Općim uvjetima primjenjuju se pravni propisi Republike Hrvatske koji su na snazi.

U Prižbi, 01.03.2017