Opći uvjeti oglašavanja na korcula-larus.com

Opći uvjeti korištenja www.korcula-larus.com internet stranice kao stranice za oglašavanje smještaja

Internet stranica www.korcula-larus.com i sve njene poddomene (u daljnjem tekstu Stranice) vlasništvo su tvrtke Andreis Web – obrt za turizam, Prižba 38, 20271 Blato, Republika Hrvatska, OIB: 97755907282 (u daljnjem tekstu Vlasnik Stranice). Korištenjem ovih stranica prihvaćate ove odredbe o općim uvjetima korištenja kao i sve uvjete koji su propisani ovim općim uvjetima. Ako niste suglasni s ovim općim uvjetima korištenja Stranica, molimo Vas da ih ne koristite.

Opće odredbe o internet stranici www.korcula-larus.com kao stranice za oglašavanje smještaja

Stranica www.korcula-larus.com u funkciji stranice za oglašavanje smještaja koristi se kao on-line katalog smještajnih kapaciteta na području države Republike Hrvatske što podrazumijeva da stranice www.korcula-larus.com služe za promociju i oglašavanje apartmana, studija, soba, hotela, hostela, vila i kampova te ostalih objekata u kojima se pružaju usluge smještaja za goste ili se nude uslužne djelatnosti vezane uz turizam, sport, rekreaciju i relaksaciju.

Ograničenje na osobno, nekomercijalno korištenje

Ove Stranice namijenjene su korisnicima za osobno, nekomercijalno korištenje. Nije dozvoljeno mijenjati, kopirati, distribuirati, prikazivati, objavljivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili prodavati bilo koju informaciju, uslugu ili proizvod koji se objavljuje na ovim Stranicama bez izričite suglasnosti njezinih vlasnika ili oglašivača. Materijali na ovim Stranicama zaštićeni su autorskim pravima i svaka neovlaštena uporaba bilo kojeg materijala na ovim Stranicama može predstavljati povredu odredaba Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/03 i 79/07) i drugih propisa u Republici Hrvatskoj. U slučaju povrede bilo kojih od navedenih Uvjeta, Vaše ovlaštenje za uporabu ovih Stranica automatski prestaje te sve eventualno učitane ili tiskane materijale dužni ste odmah uništiti.

Vlasništva, prava i odgovornosti

Sadržaji na ovim Stranicama vlasništvo su tvrtke Andreis Web – obrt za turizam (Vlasnika Stranice). Sadržaji koji nisu u vlasništvu Vlasnika Stranice koriste se uz odobrenje njihova autora/vlasnika te će na zahtjev autora/vlasnika biti povučeni sa stranica.

Ograničenje od odgovornosti

Stranica www.korcula-larus.com prenosi isključivo podatke dobivene od strane oglašivača te Vlasnik Stranice ne snosi nikakvu materijalnu ni kaznenu ili bilo koju drugu odgovornost ukoliko informacije o privatnom smještaju, apartmanu i/ili sobi ne odgovaraju stvarnoj situaciji. Na portalu se oglašava isključivo ponuda privatnih oglašivača s područja Republike Hrvatske.

Vlasnik Stranice se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem internetskih stranica unutar domene www.korcula-larus.com Stranice, za bilo koje radnje korisnika povezanih s uporabom ili zlouporabom sadržaja tih internetskih stranica, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Stranica www.korcula-larus.com.

Opći uvjeti oglašavanja apartmana i ostale turističke ponude

Točnost i istinitost podataka pojedinog oglasa

Predavaoc oglasa (u daljnjem tekstu: oglašivač) je i sam vlasnik/ca oglašenog smještajnog objekta, koji kao takav posjeduje svu potrebnu dokumentaciju za iznajmljivanje, odnosno je i sam ovlašteni predstavnik iznajmljivača.

Oglašivač preuzima potpunu odgovornost za tekstualne i slikovne informacije koje postavlja na ovoj Stranici te jamči njihovu točnost, potpunost i istinitost, kao i kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga.

Jednako tako, oglašivač prihvaća obvezu izmjenjivanja prezentiranih tekstualnih i slikovnih informacija ukoliko se detalji oglašene ponude promijene.

Oglašivač se obvezuje da prihvaća račune u elektroničkom obliku sukladno čl. 90 Zakona o PDV-u  izdane od Andreis Web – obrt za turizam.

Zaštita privatnosti

Vlasnik Stranice se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost oglašivača i korisnika na ovoj web stranici. Vlasnik Stranice može prikupljati oglašivačeve ili korisnikove osobne podatke, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa, samo ako iste dobrovoljno dostavi Vlasniku Stranice.

Vlasnik Stranice obvezuje se da će učiniti sve kako bi zaštitio privatnost osobnih podataka oglašivača i korisnika u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka te da će oni biti korišteni samo u svrhu spajanja oglašivača i korisnika.

Vlasnik Stranice će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva oglašivača i korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga. Vlasnik Stranice se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka oglašivača ili korisnika. Osobne podatke koje korisnik proslijedi korištenjem ovih Stranica, odnosno interaktivnim formama za prikupljanje podataka koje se nalaze na ovim Stranicama (privatni upit i sl.), koristit će se isključivo u skladu s odredbama dokumenta o Zaštiti privatnosti na ovim Stranicama i sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03 i 118/06).

Administratorska funkcija

Administrator ovog internet portala izvršava potrebne ispravke, izmjene ili uklanja objavljene podatke, ukoliko se za to ukaže potreba a to se može dogoditi u slijedećim slučajevima: kada je opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna, kada tekst ili slike oglasa i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva, kada oglas slikom ili tekstom može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog drugog, kada oglas tekstom ili slikom sadrži diskriminirajuće, protivno javnom moralu i/ili protivno hrvatskom zakonu nedopuštene i zabranjene materijale, kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja nelegalnih usluga i/ili smještaja, kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu drugih sadržaja internet stranice www.korcula-larus.com.

Pravo isključenja

Vlasnik internet stranice www.korcula-larus.com zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica i bez naknade već plaćenog oglasa isključi onog oglašivača ili korisnika koji na bilo koji način krši ove Opće uvjete korištenja i Pravila korištenja, na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika, a naročito se odnosi na oglašivača ili korisnika koji zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi stranicu www.korcula-larus.com, a osobito u smislu: kopiranja sadržaja objavljenog na www.korcula-larus.com i objavi u/na nekom drugom mediju oglašavanja, lobiranja oglašivača www.korcula-larus.com za oglašavanje na sličnim stranicama ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge. U tom slučaju Vlasnik stranice www.korcula-larus.com uz isključenje takvog korisnika, može zahtjevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Poveznice na stranice trećih osoba

Ove Stranice mogu sadržavati linkove na stranice drugih tvrtki ili osoba. Ti linkovi su samo za korisnikovu informaciju te Vlasnik ne snosi odgovornost za točnost informacija ili sadržaj tih stranica. Vlasnik ne podržava i ne daje nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, uslugama ili proizvodima koji se ondje nalaze ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovom uporabom. Ako korisnik odluči ostvariti pristup na bilo koju od Internet stranica trećih strana koje su povezane s ovim stranicama, to čini u potpunosti na vlastitu odgovornost.

Promjene ovih uvjeta i drugih uvjeta poslovanja

Vlasnik zadržava pravo promjena navedenih uvjeta korištenja Stranica i drugih uvjeta poslovanja bez prethodne najave.

Andreis Web – obrt za turizam
Prižba 38
20271 Blato
Hrvatska
OIB: 97755907282